ONLINE KURSLAR

Unis Academy Online Modern Müzik Prodüksiyon Eğtiminin ilk bölümü olan "Online Music Production Course": Katılımcılar ile belirlenecek tarih ve saatlerde 4 hafta, haftada 6 saat olarak “canlı bağlantı” ile gerçekleşir ve toplam 24 saattir. Bu program ile birlikte katılımcılar, hem kendi stillerinde hem de diğer türlerde 3 adet parça bitirmiş olacaklardır. 

Unis Academy Online Modern Müzik Prodüksiyon eğitiminin ikinci bölümü olan “Online Advanced Music Production Course”:Katılımcılar ile belirlenecek tarih ve saatlerde 8 hafta, haftada 3 saat olarak “canlı bağlantı” gerçekleşir ve toplam 24 saattir. Bu program ile birlikte katılımcıların parçalarını hedefledikleri plak şirketlerinden çıkartmaları ve müzik marketlerinde yerlerini almaları, ayrıca kendi dijital ve/veya analog kurulumlarıyla “canlı” performans sergileyerek sahnelerde yerlerini almaları hedeflenmektedir.